Google Consent Mode V2

Den nye lovgivning om digitale markeder (Digital Markets Act, DMA) i EU, som bliver implementeret fra marts 2024, kræver, at Google og andre store virksomheder, der fungerer som gatekeepere, indhenter passende godkendelse fra brugerne af deres såkaldte ‘vigtige platformstjenester’.

Google har godkendt en række udbydere til dette i forhold til annoncering hos dem til brug for remarketing m.v. De to mest benyttede i Danmark har vi nævnt i næste afsnit.

Det skal du gøre

  1. Slå den gamle consent mode fra (hvis du bruger den)
  2. Indsæt opdateret script for cookie pop-up
  3. Tilpas/aktivere i din cookie pop-up løsning (fx cookieinformation.com)

Forslag til cookie-løsninger som er godkendt til consent mode v2

1: Slå den gamle consent mode fra

Tjek i Google Tracking funktionen om du bruger den gamle (v1) consent mode:

Hvis denne er aktiveret som vist her, så skal du slå den fra

2: Indsæt opdateret script for cookie pop-up

Gå til øvrige integrationer

Hvis du allerede har en cookie-pop løsning/kode så slå den fra i listen (og eventuelt slet senere).

Husk at gemme efter den er slå fra.

Tilføj nu den nye kode fra din cookie pop-up løsning ved nederst på siden at klikke

Udfyld sådan her (titel kan du selvfølgelig vælge en anden)

Indsæt script fra din cookie pop-up løsning ifølge deres guide.

Hvis du bruger cookieinformation.com så er deres vejledning her. De har også den her vejledning om opdatering til consent mode V2 med gode informationer.

Har du valgt cookiebot så er her deres uden Google Tag Manager vejledning her – vil du gøre det via GTM så se i stedet for denne vejledning.

Se også vores generelle vejledning omkring cookie pop-up løsninger her.

Webinar – Consent Mode v2 med Tag Manager

I dette webinar på LinkedIn er der en god gennemgang af hvordan Consent Mode v2 sættes op med Google Tag Manager og Cookieinformation.com som cookie pop-up løsning.

Verificer implementering (for Google Ads)

Google Ads har denne vejledning til at kontrollere opsætning af Consent Mode.