Ændring af kontaktinformation for internationale domæner

I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at ændre kontaktinformationerne på dit domæne. Det kan for eksempel være fordi, du har fået ny e-mail adresse eller nyt firmanavn, eller dit domæne skal overflyttes til en anden ejer.

Når der sker en ændring i kontaktinformationerne, kræves det fra ICANN (som administrerer internationale domæner), at ændringerne godkendes af både den tidligere ejer (de tidligere oplysninger) og den nye ejer (de nye/rettede oplysninger).

Selv hvis e-mail adressen på den tidligere og den nye ejer er den samme, kræves det af ICANN at der sendes to separate e-mails.

Se ICANNS Transfer Policy (engelsk)

Ny ejer/nye (rettede) oplysninger

Du vil (som ny ejer) få tilsendt en email med emnet “Anmodning om at ændre registrant for xx-domæne”. Mailen vil være på dansk og indeholde et link som du skal trykke på.

Linket vil føre dig til en webside, hvor du skal acceptere ændringen. Denne webside er på engelsk, og forklarer den ændring der skal ske.

I mailen vil der være afkrydset et punkt (oversat):
“Jeg giver udtrykkeligt OpenSRS bemyndigelse til at fungere som min udpegede agent, som er fastsat af ICANN Transfer Policy, til at godkende fremtidige ændringer af registranten på mine vegne.”
Dette gør, at vi fremover kan redigere dine kontaktoplysninger uden at skulle sende dig en mail. Ønsker du ikke at give den tilladelse, skal du fjerne afkrydsningen før du trykker ‘Accept’.

Trykker du ikke på linket i mailen og accepterer ændringen, vil ændringen ikke blive godkendt, og det kan ende med, at du derved mister domænet. Derfor er det MEGET vigtigt at du godkender det.

Når ændringerne er gennemført, vil du modtage en mail der bekræfter dette.

Tidligere ejer/tidligere oplysninger

Du vil (som tidligere ejer) få tilsendt en email med emnet “Anmodning om at ændre registrant for xx-domæne”. Mailen vil være på dansk og indeholde et link som du skal trykke på.

Linket vil føre dig til en webside hvor du skal acceptere ændringen. Denne webside er på engelsk, og forklarer den ændring der skal ske. Som tidligere ejer har du muligheden for at give afkald på den 60-dages domænelås. Dette vil være en afkrydsnings mulighed i det link du modtager i mailen.

Trykker du ikke på linket i mailen og accepterer ændringen, vil ændringen ikke blive godkendt. Derfor er det MEGET vigtigt at du godkender det.

Når ændringerne er gennemført, vil du modtage en mail der bekræfter dette.

Domænelås

I forbindelse med ændringen af domæne informationerne, vil domænet også blive låst i 60 dage. Dette betyder, at domænet ikke kan overflyttes til en anden registrator i 60 dage efter ændringerne er trådt i kraft. Den tidligere ejer kan dog give afkald på dette.