Afhentning fra butik/lager

For de webshops der har en fysisk butik eller fx. tilbyder afhentning fra lageret, kan det være en fordel at tilbyde kunderne, at de kan afhente deres ordrer direkte i butikken. Det vil spare fragtomkostninger, både for butikken og for kunden.

Til opsætning af afhentning som leveringsmetode skal du først oprette afhentningsstederne, og derefter opsætte selve leveringsmetoden som valgmulighed ved gå-til-kassen.

Opret afhentningssteder

Du angiver butikkerne fysiske placering under ‘Opsætning’ -> ‘Butikker/lagerlokationer’ – og herinde vælger du så ‘Tilføj ny sted’.

Titel

Denne titel vil kunderne se når de går til kassen. Sørg for at den er sigende, så kunderne ved præcist hvad det omhandler. Fx. Butikken i Kolding eller Butikken på Østergade, Kolding.

Land

Vælg i hvilket land butikken er placeret.

By

Skriv bynavnet.

Telefon

Har butikken et telefonnummer der ønskes vist, skrives det her.

Mobil

Har butikken et mobiltelefonnummer der ønskes vist, skrives det her.

Adresse

Skriv butikkens adresse, så kunden ved hvor ordren skal afhentes. Husk at tjekke for stave- og slåfejl. Denne adresse kommer også til at stå på kundens ordrebekræftelse og faktura.

Postnr. 

Skriv postnummeret på butikkens beliggenhed.

Husk at gemme

Når du har lavet alle dine ændringer, så husk at trykke ‘Gem’, for at bibeholde dine ændringer.

Tilføj som leveringsmulighed

Du finder modulet med Afhentning i butik under ‘Opsætning’ -> ‘Fragt og levering’ -> ‘Leveringsmetoder’ – og herinde vælger du så ‘Tilføj ny’.


Herinde vælger du så “Afhentning — tilbyd steder hvor kunderne selv kan afhente deres ordrer” og trykker ‘Opret’.

Slå modulet til

For at dette modul skal virke, skal det først aktiveres.

Estimat

Ønsker du at denne metode skal bruges som fragt estimat i kundens indkøbskurv, afkrydses her.

Titel

Giv en sigende titel, så kunden ved hvad denne metode indeholder. Fx. Afhentning i butik

Beskrivelse

Denne tekst vises under titlen. Her kan det være en god idé at angive butikkens åbningstider, så kunderne ved i hvilket tidsrum de kan afhente deres ordre hvis de vælger denne metode.

Momsklasse

Skal der indgå en momsklasse, vælges denne her.

Logo

Ønskes der et logo vist sammen med denne leveringsmetode, kan der her uploades en billedfil. Tryk på mappe-ikonet i højre side og vælg den fil der ønskes.

Håndterings-omkostning

Skal det koste et fast beløb at afhente ordren i butikken? Prisen angives i DKK.

Standard ordrevægt, kg

Hvis den samlede vægt på en ordre er 0kg, så benyttes den her angivne vægt.

Steder

Her vælges mellem de oprettede afhentningssteder. Se længere oppe hvordan de oprettes. Der kan også angives et gebyr pr. afhentningssted.

Maximum vægt (kg)

Leveringsmetoden tilbydes kun for ordrer som har en samlet vægt på produkterne der ikke er over den grænse du angiver her. Kan medarbejderne i butikken ikke håndtere pakker over fx. 30kg, så angives her 30, så vil denne leveringsmulighed ikke vises, hvis ordrens vægt er derover.

Minimum vægt (kg)

Leveringsmetoden tilbydes kun for ordrer, som har en samlet vægt på produkterne, der har en vægt over den grænse du angiver her.

Tillad kun for fragt zoner

Her kan du begrænse de zoner som afhentning i butik skal gælde.

Tillad kun for kundegrupper

Skal denne leveringsmetode kun gælde visse kunderabatgrupper, skal du afkrydse dem her.

Tillad kun kundetyper

Skal denne metode kun gælde visse kundetyper, fx. private eller firmaer, kan du her sætte den indstilling.

Husk at gemme

Husk at trykke på ‘Gem’ når du er færdig med dine ændringer.