Produktfeed til Google Shopping, Facebook, pricerunner m.v.

Du kan bruge produktfeed til at levere dine produkt data til andre services.

Det er ofte brugt til markedsføring af produkter i f.eks. Facebook, Pricerunner, affiliate-systemer m.v.

Du kan også godt bruge det til Google Shopping. Som nævnt ovenfor har vi dog også en integration kun til dette, som er bedre egnet især til hurtigere opdatering og mange produkter. Mere om den her

Dog har den generelle produktfeeds funktioner – som beskrives her på siden – mulighed for at lave feeds til andre sprog end det som er standard i din webshop.

Opret produktfeed

Start med at gå ind i funktionen ved at pege med musen på menupunktet ‘Værktøj’ og derefter klik på ‘Produktfeeds’

Klik derefter på knappen ‘Tilføj ny Produktfeed’

Opsætning af produktfeed

Start med at give dit feed et navn. Det kan være hvad som helt og kun til internt brug. Giv det gerne et navn så du kan se hvad det består af – f.eks. sådan her:

Bemærk at titlen skal bestå alene af små bogstaver samt såkaldt underscore (ingen mellemrum).

Til Facebook har vi en standard opsætning hvor varianter (produkter fx i forskellige størrelser) ikke er medtaget. Dette er for at tracking passer til produktsiden og ikke den enkelte variant.

Til Google Shopping og næsten alt andet end facebook kan du typisk bruge det format. Det er blevet nærmest en “standard” til produktfeeds.

Du får automatisk opsætning til disse ved at klikke på den aktuelle knap under den sorte boks med skabelonen:

Når du har klikket på knappen, så vil skabelonen blive indsat

og format til resultat vil blive sat til xml

Dermed er alt basis klar og du skal alene tage stilling til sprog og de øvrige felter derunder. Hvis aktuelt kan du tilpasse skabelonen manuelt derefter.

Gem og hent produktfeed

Når du har indstillet kriterierne for dit produktfeed, så klik på knappen ‘Gem’ nederst.

Cirka et minut efter du har trykket gem vil systemet gå i gang med at lave dit feed. I det fleste tilfælde er det færdigt og klar i løbet af 10 minutter. Derefter vil det automatisk blive opdateret hver nat mellem kl. ca. 00.00 og 02.00.

Fra oversigten vil du nu kunne se dit feed. Klik på ‘link’ for at se dit produktfeed, eller højreklik blot og kopier webadressen til der hvor du skal bruge det.

Hvis du har mange produkter, så er det ikke sikkert, at din browser og/eller computer kan klare at vise det. I stedet for kan du højreklikke på ‘link’ og vælge at gem for at hente det hjem uden at vise det først:

Af sikkerhedsmæssige årsager vil den sidste del af webadressen til dine produktfeeds automatisk blive lavet, så ingen kan gætte sig frem til den – heller ikke dine konkurrenter.

Angiv alle produkter i feed til at være på lager

Hvis du kører med en lagerstyring der tillader salg uden lager – eller generelt ikke kører med lagerstyring i din webshop – så kan du i dit produktfeed angive alle produkter til at være på lager ved at udskifte denne linje:

<g:availability>{{ product.availability }}</g:availability>

in stock

i opsætning/redigering af dit feed, så den samlede linje bliver sådan her:

<g:availability>in stock</g:availability>

Stregkoder (EAN/GTIN)

Stregkoder er afgørende for matching i bl.a Google Shopping og for hvordan dine produkter vil stå sammen med øvrige ved søgning.

Hvis du har produkter, der ikke findes stregkoder til, så kan du fortælle det i dit feed for alle produkter uden stregkode, med denne linje i skabelonen:

<g:identifier_exists>{{ product.gtin >0 ? 'TRUE' : 'FALSE' }}</g:identifier_exists>

Se variant titler i feed

Det kan være nyttigt at se præcist hvilken variant det enkelte produkt er i dit produkt feed. Det kan også bruges til at filtrere og efterbehandle dit feed i et feed værktøj (fx datafeedwatch).

Du får det inde i dit feed med denne felt værdi

{{ product.attributes_text }}

Samlet linje i skabelon kunne dermed se sådan her ud:

<gattributes_text>{{ product.attributes_text }}</g:attributes_text>

Dit eget varenummer med i feed

Har du brug for dit eget varenummer i dit feed – altså det der f.eks. angives her på produkter

og her på varianter

så kan du taget med ved at lave en linje som denne i skabelonen for dit feed

<model_number>{{ product.model }}</model_number>

Gældende/nuværende pris

Du kan få en linje med gældende pris – så det er tilbudspris hvis der en sådan og når ikke så normalprisen. Det gøres med en linje i skabelonen som denne:

<current_price>{{ product.sale_price >0 ? product.sale_price | formatCurrency : product.price | formatCurrency }}</current_price>

Kostpriser

Har du brug for kostpris, så kan du indsætte den sådan her sådan som den står på produktet (typisk uden moms – deraf navnet på feltet):

<cost_price_no_tax>{{ product.cost_price_no_tax | formatCurrency }}</cost_price_no_tax>

og sådan her hvis moms skal tilføjes:

<cost_price_vat>{{ product.cost_price | formatCurrency }}</cost_price_vat>

Lang varebeskrivelse

Standardskabelonerne bruger den korte varebeskrivelse i feltet beskrivelsen når der en sådan, og ellers den lange.

<g:description>{{ product.description }}</g:description>

Hvis du vil altid have den lange varebeskrivelse, så kan du bruge feltet product.long_description

Du kan også trække den lange varebeskrivelse ud særskilt sådan her:

<g:description_long>{{ product.long_description }}</g:description_long>

Meta data til specifikke felter

Hvis du har nogle data der skal med i dit feed, men der ikke er et standardfelt til, så kan du bruge meta data.

Sælger du f.eks. produkter i pakker med et antal kvadratmeter, så vil Google have pris for pakken og hvor mange kvadratmeter der i pakken.

Her eksempel hvor meta data gruppen hedder ‘pakke’ og nøglen kvm:

<g:unit_pricing_measure>{{ product.meta.pakke.kvm }} sqm</g:unit_pricing_measure>

Sådan her ser eksempel ud ved redigering af

I øvrigt hvis prisen skal vises pr 1 kvadratmeter, så bliver det samlede setup til det formål disse 2 linjer i skabelon:

<g:unit_pricing_base_measure>1 sqm</g:unit_pricing_base_measure>
<g:unit_pricing_measure>{{ product.meta.pakke.kvm }} sqm</g:unit_pricing_measure>

Opsæt feed til flere land/sprog

Har du din webshop på flere sprog, så kan du oprette et feed for hvert af disse (vælg det aktuelle sprog ved opsætning af feed).

Derefter kan du følge denne guide til opsætning af Merchant Center for salg i flere lande.

Produktpriser i anden valuta

Hvis du ønsker at angive dine priser produkter i feks. Euro, så kan du lave et punkt i produktfeedet i stil med:

{{ (product.price * 0.13446) | number_format(2, ‘.’, ‘,’) }} EUR

Første trin er at finde kursen under opsætning – betalinger – valuta

Trin to er at slå de automatiske opdateringer af kursen fra, kursen på EUR ændrer sig alligevel ikke ret meget.

Priser med specifik formatering (fx uden tusindseparator)

Lidt tilsvarende som ovennævnte tilpasning af skabelonen, så kan du bruge denne til at vise priser i et fast format – her uden tusindseparator (punktum) og komma fra kroner til øre:

<g:price>{{ (product.price * 1) | number_format(2, ',', '') }} DKK</g:price>
<g:sale_price>{{ (product.sale_price * 1) | number_format(2, ',', '') }} DKK</g:sale_price>

Billeder: Primære eller pr variant

Har du angivet produktbilleder pr variant (fx billede af den røde t-shirt når man vælger rød farve, billede af den sorte når man vælger sort osv) så vil produkt feed som standard også have det specifikke billede for hver variant.

Hvis du altid vil vise det primære produktbillede – og ikke pr variant – så kan du ændre linjen for billeder til denne:

<g:image_link>{{ product.primary_image_link }}</g:image_link>

Google Shopping opsætning: Forberedelse og generelt

Du kan opsætte automatisk hentning af feed dagligt via Google Merchant Center.

Dit feed bør sættes til at blive hentet et tidspunkt mellem klokken 2 og 4 om natten.

Du tilføjet et feed sådan her:

Start med at gå til Google Merchant Center

Gå til ‘Produkter’ og ‘Feeds’. Klik på det blå plus for at tilføje et nyt feed.

Vælg salgsland og sprog. Klik på Fortsæt.

Giv det et navn og vælg ‘Planlagt hentning’

Klik på Fortsæt

Angiv et navn til filen. Det betyder ikke noget hvad sker her.

Gå til administrationen af din webshop og få ind i ‘Værktøj’ > ‘Produktfeeds’

Højreklik på ‘Link’ ud fra dit feed i listen og derefter klik på at kopiere linkadresse.

Indsæt denne i Google Merchant Center som ‘Filens webadresse’.

Klik på knappen ‘Fortsæt’.

Dit feed er nu tilføjet og vil blive hentet hver nat.

Du kan bede Google om at hente dit feed nu, ved at klikke på navnet i listen af feeds

og derefter klikke på ‘Hent nu’

For yderligere se Google’s vejledninger – f.eks. denne her.