Produktfeed til Google Shopping, Facebook, pricerunner m.v.

Du kan bruge produktfeed til at levere dine produkt data til andre services.

Det er ofte brugt til markedsføring af produkter i f.eks. Facebook, Pricerunner, affiliate-systemer m.v.

Du kan også godt bruge det til Google Shopping. Som nævnt ovenfor har vi dog også en integration kun til dette, som er bedre egnet især til hurtigere opdatering og mange produkter. Mere om den her

Dog har den generelle produktfeeds funktioner – som beskrives her på siden – mulighed for at lave feeds til andre sprog end det som er standard i din webshop.

Opret produktfeed

Start med at gå ind i funktionen ved at pege med musen på menupunktet ‘Værktøj’ og derefter klik på ‘Produktfeeds’

Klik derefter på knappen ‘Tilføj ny Produktfeed’

Opsætning af produktfeed

Start med at give dit feed et navn. Det kan være hvad som helt og kun til internt brug. Giv det gerne et navn så du kan se hvad det består af – f.eks. sådan her:

Bemærk at titlen skal bestå alene af små bogstaver samt såkaldt underscore (ingen mellemrum).

Til Facebook har vi en standard opsætning hvor varianter (produkter fx i forskellige størrelser) ikke er medtaget. Dette er for at tracking passer til produktsiden og ikke den enkelte variant.

Til Google Shopping og næsten alt andet end facebook kan du typisk bruge det format. Det er blevet nærmest en “standard” til produktfeeds.

Du får automatisk opsætning til disse ved at klikke på den aktuelle knap under den sorte boks med skabelonen:

Når du har klikket på knappen, så vil skabelonen blive indsat

og format til resultat vil blive sat til xml

Dermed er alt basis klar og du skal alene tage stilling til sprog og de øvrige felter derunder. Hvis aktuelt kan du tilpasse skabelonen manuelt derefter.

Gem og hent produktfeed

Når du har indstillet kriterierne for dit produktfeed, så klik på knappen ‘Gem’ nederst.

Cirka et minut efter du har trykket gem vil systemet gå i gang med at lave dit feed. I det fleste tilfælde er det færdigt og klar i løbet af 10 minutter. Derefter vil det automatisk blive opdateret hver nat mellem kl. ca. 00.00 og 02.00.

Fra oversigten vil du nu kunne se dit feed. Klik på ‘link’ for at se dit produktfeed, eller højreklik blot og kopier webadressen til der hvor du skal bruge det.

Hvis du har mange produkter, så er det ikke sikkert, at din browser og/eller computer kan klare at vise det. I stedet for kan du højreklikke på ‘link’ og vælge at gem for at hente det hjem uden at vise det først:

Af sikkerhedsmæssige årsager vil den sidste del af webadressen til dine produktfeeds automatisk blive lavet, så ingen kan gætte sig frem til den – heller ikke dine konkurrenter.

Angiv alle produkter i feed til at være på lager

Hvis du kører med en lagerstyring der tillader salg uden lager – eller generelt ikke kører med lagerstyring i din webshop – så kan du i dit produktfeed angive alle produkter til at være på lager ved at udskifte denne linje:

<g:availability>{{ product.availability }}</g:availability>

in stock

i opsætning/redigering af dit feed, så den samlede linje bliver sådan her:

<g:availability>in stock</g:availability>

Antal på lager (fremfor status om på lager)

Det er også muligt at trække ud det specifikke antal der er på lager af en varer – der bruges denne her

<g:quantity>{{ product.quantity }}}</g:quantity>

Leveringstid i forhold til på lager og ikke på lager

Til brug i for eksempel Pricerunner feed, kan du vise leveringstider minimum + maximum efter om varen er på lager.

I det følgende eksempel er det 1-2 dage når på lager, og 8-21 dage når ikke på lager:

{% if product.availability == 'in stock' %}
 <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>
 <g:max_handling_time>2</g:max_handling_time>
{% endif %}
{% if product.availability == 'out of stock' %}
 <g:min_handling_time>8</g:min_handling_time>
 <g:max_handling_time>21</g:max_handling_time>
{% endif %}

Stregkoder (EAN/GTIN)

Stregkoder er afgørende for matching i bl.a Google Shopping og for hvordan dine produkter vil stå sammen med øvrige ved søgning.

Hvis du har produkter, der ikke findes stregkoder til, så kan du fortælle det i dit feed for alle produkter uden stregkode, med denne linje i skabelonen:

<g:identifier_exists>{{ product.gtin >0 ? 'TRUE' : 'FALSE' }}</g:identifier_exists>

Se variant titler i feed

Det kan være nyttigt at se præcist hvilken variant det enkelte produkt er i dit produkt feed. Det kan også bruges til at filtrere og efterbehandle dit feed i et feed værktøj (fx datafeedwatch).

Du får det inde i dit feed med denne felt værdi

{{ product.attributes_text }}

Samlet linje i skabelon kunne dermed se sådan her ud:

<gattributes_text>{{ product.attributes_text }}</g:attributes_text>

Dit eget varenummer med i feed

Har du brug for dit eget varenummer i dit feed – altså det der f.eks. angives her på produkter

og her på varianter

så kan du taget med ved at lave en linje som denne i skabelonen for dit feed

<model_number>{{ product.model }}</model_number>

Gældende/nuværende pris

Du kan få en linje med gældende pris – så det er tilbudspris hvis der en sådan og når ikke så normalprisen. Det gøres med en linje i skabelonen som denne:

<current_price>{{ product.sale_price >0 ? product.sale_price | formatCurrency : product.price | formatCurrency }}</current_price>

Kostpriser

Har du brug for kostpris, så kan du indsætte den sådan her sådan som den står på produktet (typisk uden moms – deraf navnet på feltet):

<cost_price_no_tax>{{ product.cost_price_no_tax | formatCurrency }}</cost_price_no_tax>

og sådan her hvis moms skal tilføjes:

<cost_price_vat>{{ product.cost_price | formatCurrency }}</cost_price_vat>

Maks/Vejl. pris

Maks/Vejl. pris er den du ser her ved redigering af en vare:

Den kan du tilføje sådan her til feed:

<g:msrp>{{ product.max_price_no_tax | formatCurrency }}</g:msrp>

Med ovenstående skrives prisen som du har skrevet den. Hvis du vil have lagt moms oven i det beløb, så kan du gøre sådan her:

<g:msrp_plus_vat>{{ product.max_price | formatCurrency }}</g:msrp_plus_vat>

Lang varebeskrivelse

Standardskabelonerne bruger den korte varebeskrivelse i feltet beskrivelsen når der en sådan, og ellers den lange.

<g:description>{{ product.description }}</g:description>

Hvis du vil altid have den lange varebeskrivelse, så kan du bruge feltet product.long_description

Du kan også trække den lange varebeskrivelse ud særskilt sådan her:

<g:description_long>{{ product.long_description }}</g:description_long>

Meta data til specifikke felter

Hvis du har nogle data der skal med i dit feed, men der ikke er et standardfelt til, så kan du bruge meta data.

Sælger du f.eks. produkter hvor du gerne vil have materiale data med, så kan du lave det som her hvor med datagruppen er ‘materiale’ og nøglen samme:

<g:material>{{ product.meta.materiale.materiale }}</g:material>

Sådan her ser eksempel ud ved redigering af produktet

Gruppe og nøgle kan hedde noget forskelligt, men for at få dem alle med i en linje til feed skal de samles i en fælles nøgle – derfor her brugt materiale på begge for enkeltheds skyld.

Opsæt feed til flere land/sprog

Har du din webshop på flere sprog, så kan du oprette et feed for hvert af disse (vælg det aktuelle sprog ved opsætning af feed).

Derefter kan du følge denne guide til opsætning af Merchant Center for salg i flere lande.

Produktpriser i anden valuta

Hvis du ønsker at angive dine priser produkter i feks. Euro, så kan du lave et punkt i produktfeedet i stil med:

<g:price>{{ (product.price * 0.13446)| number_format(2, '.', '') }} EUR</g:price>
{% if product.sale_price %}
	<g:sale_price>{{ (product.sale_price * 0.13446)| number_format(2, '.', '') }} EUR</g:sale_price>
	<g:sale_price_effective_date>{{ product.sale_price_effective_date }}</g:sale_price_effective_date>
{% endif %}

Den kurs du bruger skal passe med det som er sat i din webshop under opsætning – betalinger – valuta

Du skal i det tilfælde også slå de automatiske opdateringer af kursen fra, for at omregning forbliver den samme i feed og generelt i webshop.

Priser med specifik formatering (fx uden tusindseparator)

Lidt tilsvarende som ovennævnte tilpasning af skabelonen, så kan du bruge denne til at vise priser i et fast format – her uden tusindseparator (punktum) og komma fra kroner til øre:

<g:price>{{ (product.price * 1) | number_format(2, ',', '') }} DKK</g:price>
<g:sale_price>{{ (product.sale_price * 1) | number_format(2, ',', '') }} DKK</g:sale_price>

Billeder: Primære eller pr variant

Har du angivet produktbilleder pr variant (fx billede af den røde t-shirt når man vælger rød farve, billede af den sorte når man vælger sort osv) så vil produkt feed som standard også have det specifikke billede for hver variant.

Hvis du altid vil vise det primære produktbillede – og ikke pr variant – så kan du ændre linjen for billeder til denne:

<g:image_link>{{ product.primary_image_link }}</g:image_link>

Dato for produkt oprettet

Du kan få dato for hvornår et produkt er oprettet ind med denne linje i skabelonen for dit feed:

<g:created>{{ product.created_at | date("d/m/Y")  }}</g:created>

Adskille nye produkter fra andre

Udover dato for hvornår et produkt er oprettet, kan du også få direkte markeret produkter som nyhed ud fra hvor mange dage siden det er at produktet blev oprettet.

Det kan du bruge til at markere produkter som nye i systemer hvor du bruger data fra dit feed. Eller måske lave en særskilt kampagne ved at filtrere til fokus på de nye produkter.

I dette eksempel er der en linje som denne når produktet er oprettet indenfor 20 dage:

<g:newproduct>true</g:newproduct>

og for øvrige produkter denne

<g:newproduct>false</g:newproduct>

Her eksempel på samlet skabelon med denne linje og nogle få andre standard felter (du kan selvfølgelig have alle de øvrige felter/data linjer som du ønsker)

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
	<channel>
		<title>{{ get_setting('STORE_NAME') }}</title>
		<link>{{ constant('HTTP_SERVER') }} </link>
		{% for product in products %}
		{% set difference = date('now').diff(date(product.created_at)) %}
                {% set isNew = difference.days < 20 %}
			<item>
				<g:id>{{ product.article_id }}</g:id>
				<g:title>{{ product.title }}</g:title>
				<g:newproduct>{{ isNew ? 'true' : 'false' }}</g:newproduct>
				<g:created>{{ product.created_at | date("d/m/Y")  }}</g:created>
				<g:item_group_id>{{ product.id }}</g:item_group_id>
				<g:price>{{ product.price | formatCurrency }}</g:price>
				<g:sale_price>{{ product.sale_price | formatCurrency }}</g:sale_price>
				<g:sale_price_effective_date>{{ product.sale_price_effective_date }}</g:sale_price_effective_date>
			</item>
		{% endfor %}
	</channel>
</rss>

Det som er ekstra tilføjet er følgende 2 ting:

Først er disse to linjer sat ind for linjen med

Det som er ekstra tilføjet er følgende 2 ting:

Først er disse to linjer sat ind for linjen med

{% set difference = date('now').diff(date(product.created_at)) %}
{% set isNew = difference.days < 20 %}

Og denne som en linje efter sammen med de øvrige generelt

<g:newproduct>{{ isNew ? 'true' : 'false' }}</g:newproduct>

Hvis du skal bruge det til et facebook annoncesæt – eller andet sted hvor det er nemmest at filtrere på felter med standard navne – så kan du med fordel bruge “custom label” feltnavne – mere om dem generelt her hos google.

Så vil formel til feltet se sådan her ud til custom label 0:

<g:custom_label_0>{{ isNew ? 'true' : 'false' }}</g:custom_label_0>

Google Shopping opsætning: Forberedelse og generelt

Du kan opsætte automatisk hentning af feed dagligt via Google Merchant Center.

Dit feed bør sættes til at blive hentet et tidspunkt mellem klokken 2 og 4 om natten.

Du tilføjet et feed sådan her:

Start med at gå til Google Merchant Center

Gå til ‘Produkter’ og ‘Feeds’. Klik på det blå plus for at tilføje et nyt feed.

Vælg salgsland og sprog. Klik på Fortsæt.

Giv det et navn og vælg ‘Planlagt hentning’

Klik på Fortsæt

Angiv et navn til filen. Det betyder ikke noget hvad sker her.

Gå til administrationen af din webshop og få ind i ‘Værktøj’ > ‘Produktfeeds’

Højreklik på ‘Link’ ud fra dit feed i listen og derefter klik på at kopiere linkadresse.

Indsæt denne i Google Merchant Center som ‘Filens webadresse’.

Klik på knappen ‘Fortsæt’.

Dit feed er nu tilføjet og vil blive hentet hver nat.

Du kan bede Google om at hente dit feed nu, ved at klikke på navnet i listen af feeds

og derefter klikke på ‘Hent nu’

For yderligere se Google’s vejledninger – f.eks. denne her.