Leverandører og genbestilling

Hvis du køber mange produkter hos den samme leverandør, kan det være en fordel at sætte genbestilling af produkter op.

Dette gøres ved, at du opretter dine leverandører og derefter tilknytter dem til dine produkter. Derefter kan du filtrere på leverandørerne, og derved hurtigere se hvilke produkter der skal genbestilles der.

Opsætning af leverandører

Du finder leverandørerne under ‘Produktkatalog’ -> ‘Leverandører’  – og herinde vælger du så ‘Tilføj ny leverandør’.

Titel

Giv en beskrivende titel, så du selv ved hvilken leverandør det handler om. Leverandørnavnet f.eks.

Kontaktperson

Er der en bestemt person hos den pågældende leverandør, som der står for dine indkøb, kan vedkommendes navn skrives her.

Land

I hvilket land forefindes leverandøren.

Stat

Her kan stat angives, hvis ønsket.

By

Hvilken by befinder leverandøren sig i.

Postnr.

Her angives postnummeret.

Adresse 1/2

Her skrives vejnavn og nr. Hvis leverandøren har flere adresser, kan de angives her.

Telefon

Leverandørens telefonnummer.

Telefax

Bruger leverandøren fax, kan faxnummeret angives her.

Email generelt

‘Hoved’-emailen til leverandøren.

Email salg

Email til salgsafdelingen.

Email ordrer

Email til ordreafgivelse.

URL (webadresse)

Leverandørens hjemmeside.

Bemærkninger

Her kan angives om fx. ordrer skal være over 500 kr., for at være fragtfrie eller at der kun kan købes i kolli.

Husk at gemme

Når du har skrevet det hele ind, så husk at gemme din leverandør.

Tilknyt leverandør til produkter

Når dine leverandører er oprettet, skal de tilknyttes de produkter som du køber hos dem.

Du sætter dine leverandører ved at gå ind på ‘Produktkatalog’ -> ‘Kategorier og Produkter’ -> ‘Rediger’ et produkt -> Fanen ‘Data’ – Her sætter du din markør i feltet, og du vil kunne se de allerede oprettede leverandører.

Er du igang med at oprette et produkt, og pludselig finder ud af, at du mangler at oprette en Leverandør – kan du gøre det direkte på ‘data’-fanen under oprettelsen af produktet. Du skriver Leverandør navnet og trykker ’tilføj’.

Du kan også redigere en Leverandør, via ‘data’-fanen på produktet. Tryk på blyanten, og leverandør siden vil åbne sig på en ny fane i din browser, hvor du så kan udfylde alle informationer om leverandøren.

Det er også muligt helt at slette en leverandør, via ‘data’-fanen på produktet. Tryk på skraldespanden, og du vil blive spurgt om du er sikker. Og leverandøren vil blive slettet af din liste.

Genbestilling

Når du har sat leverandører på dine produkter, så er det en god idé samtidig at sætte genbestillings niveauet. Det gøres på samme fane.

Det vil sige i ‘Produktkatalog’ -> ‘Kategorier og produkter’ -> ‘Rediger’ et produkt -> Fanen ‘Data’ – og så nederst til venstre.

“Genbestilling” er det antal der skal genbestilles hos leverandøren

“Individuelt niveau for genbestilling” – hvis denne indstilling er slået til, vil den tilsidesætte standard-indstillingen. Indstillingen sættes hvis produktet har et højere eller lavere antal for genbestilling end standarden.

Standardindstilling for genbestilling

Du kan sætte en standardindstilling for genbestilling på samtlige produkter, således at de altid vil vises som klar til genbestilling ved fx. 5 produkter tilbage på lageret.

Du finder indstillingen via ‘Produktkatalog’ -> ‘Lager’ -> ‘Lagerindstillinger’ -> Lagergenbestillings-niveau

Her angiver du tallet for, hvor få produkter der skal være på lager før produktet vises som klar til genbestilling. Denne standardindstilling relaterer til alle produkter i shoppen. Er der produkter der har et andet genbestillings antal, skal det sættes individuelt på produktet.

Liste med produkter til genbestilling

Når du har sat leverandører på dine produkter og samtidig har sat en genbestillings grænse, så er du klar til at få din liste frem med de produkter der skal genbestilles.

Det gør du ved at gå ind på din produkt oversigt – ‘Produktkatalog’ -> ‘Kategorier og produkter’ – og i højre hjørne vælge ‘Visning: Genbestilles?’.

Herefter vil du se en liste med samtlige produkter der skal genbestilles. Ved at vælge Leverandør i dropdown-listen, kan du filtrere på hvilken leverandør du vil se produkter fra.

På denne måde kan du hurtigt se, hvilke produkter der skal genbestilles hos en bestemt leverandør.