Favicon

Ønsker du et lille ikon/billede i fanebladet når kunden besøger din webshop, så kan du indsætte et såkaldt favicon meget nemt.

Indsæt eller ændre din favicon

Du indsætter dit favicon via ‘Indhold og Layout’ -> ‘Favicon’

Maksimal størrelse er 32 x 32 pixels og der understøttes disse formater: .ico, .gif og .png. Du kan få konverteret gratis fra større filer med et værktøj som https://favicon.io/favicon-converter/