Valuta

Vil du gerne give dine kunder muligheden for at se shoppen med anden valuta end danske kroner, så kan du nemt slå det til.

Det er endda muligt at få den til at opdatere valutakurserne automatisk hver dag, så du altid har priser tilpasset kursen.

Aktiver flere valuta

Aktivering af flere valuta gøres ved at gå hertil ‘Opsætning’ -> ‘Betalinger’ -> ‘Valuta’.

Her inde vælger du hvilken valuta du vil aktivere, eventuel kan du selv oprette en ny valuta, skulle den du ønsker ikke være der på forhånd.

Ved at trykke på ‘rediger’ ude i højre side, kan du angive om der skal være et symbol eller en tekst ved siden af beløbet, hvilke separatorer der skal bruges samt hvilken kurs den skal have. Bruger du en fast kurs, så skal du skrive den her – og sikre dig at den automatiske opdatering af kurser er slået fra.

Slå automatisk opdatering til/fra

Vil du have at valutakursen skal opdatere sig automatisk, skal du slå det til under ‘Opsætning’ -> ‘Betalinger’ -> ‘Hvordan priser skal vises i butikken’

Her aktiverer du “Update currency automatically” og gemmer ændringer.

Så vil priserne hver dag bliver opdateret automatisk efter Yahoo Finance.