Opsætning af Lager synkronisering

Har du flere shops fx. en dansk og en svensk, men kun eet lager, har du med denne app muligheden for at have dit lager totalt synkroniseret hele tiden.

Denne app sørger altid for, at alle shops har korrekt/seneste antal produkter på lager.

OBS: Vær opmærksom på, at denne synkronisering kun gælder for produkter med unikke model/varenr. i alle shops. Den fungerer ikke for produkter eller varianter uden model/varenr. eller for produkter eller varianter i samme shop med ens model/varenr.

Før du går igang

Før du går igang, er der nogle ting du lige skal have sikret:

1. Du skal have mindst 2 shops klar, med allerede oprettede produkter.
Ønsker du en kopi af en shop du allerede har, så tag fat i os, så finder vi ud af det.

2. Der skal være produkter med det samme unikke model/varenr. i de shops.
Der synkroniseres kun på model/varenr. derfor skal disse forefindes i alle shops.

3. Du må ikke have dobbelte model/varenr. i nogle af dine shops.
Dette tjekker du ved at gå ind på din produkt liste i administrationen og vælge Visning: “Med dobbelt model/varenr.” i øverste højre hjørne. Denne liste SKAL være tom, i alle shops.

OBS: Tjek denne liste ofte. Findes der produkter på den liste, så kan lager synkroniseringen fejle. 

Installer app

Du finder Lager synkronisering under ‘Opsætning’ -> ‘Apps’

Herefter skal du vælge hvilket modul der skal installeres. Her skal der vælges den der hedder “Stock Synchronization”.

Når den er installeret, vil den stå under “Aktiverede Apps”.

OBS: App’en skal være installeret i alle shops, som der skal sendes lageroplysninger til og fra.

Importer produkter og forbind webshops

OBS: Shop2 i denne guide vil være Master-shop, dvs. den shop som har det korrekte lagerantal. Det antal der er er på lager på produkter med samme model/varenr. i Shop2 ved synkroniseringen, vil være det antal som også vil ses i Shop1 efter synkroniseringen. 

1. Åben de shops der skal lager synkroniseres i forskellige browsere – fx. Shop1 i Chrome og Shop2 i Firefox.

Det anbefales at bruge forskellige browsere, for at sikre at synkroniseringen foretages korrekt.

2. I Shop1 – angiv “Shop2.dk” (url) i indtastningsfeltet og tryk for at forbinde dine shops.

3. I Shop2 – Klik på ‘Importer’ knappen

Produkterne i Shop2 vil nu blive forbundet med Shop1.

4. Opdater siden (tryk F5) for at se hvor langt den er kommet.

Der vil nu være en anmodning om forbindelsen fra Shop1.

5. Godkend denne forbindelse til Shop1.

Nu er de 2 shops forbundet med deres lager. Når app’en åbnes, vil der være samme information i begge shops fremover.

Produktsynkroniseringen udføres efter model/varenr., så produkterne kan sagtens have forskellige navne, beskrivelser osv.  og disse ting bliver ikke ændret ved synkroniseringen. Det er kun lagerantallet der ændrer sig.

Ændring af lagerantal:

Når der købes et produkt, i den ene eller anden shop, vil synkronisering ske med det samme, således at der altid er det samme på lager, i alle shops.

Ændrer du manuelt lagertallet på et produkt, enten direkte på produktet eller via produktlisten, vil det også ændres med det samme i de andre shops.

Eksempel:

Købes et produkt i Shop1, så lagerantallet ændres til 99 stk., vil dette straks fremgå på produktet i Shop2 også.

Oprettelse af nye produkter fremadrettet:

Eksempel:

Opret et nyt produkt med unikt model/varenr. i Shop1 med 100 stk. på lager. Derefter, opret et produkt med samme model/varenr. i Shop2. Når de er forbundet, så vil de synkroniseres automatisk. Produktet i Shop2 vil automatisk få det lagerantal (100 stk.) som blev angivet på produktet i Shop1.
Angives et andet lagerantal i Shop2 ved oprettelsen af produktet, vil det blive synkroniseret til 100 stk., som i Shop1.

OBS: Lagerantallet vil blive angivet i begge shops, til samme antal som i den shop hvor produktet med det unikke model/varenr.  blev oprettet først.

Se loggen

Gå til ‘Opsætning’ -> ‘Apps’ -> ‘Stock synchronization’

Klik på ‘Stock synchronization’ i listen af installerede apps.

Herinde kan der ses hvilke shops der er forbundet, hvilke produkter der sidst er opdateret samt en log over hvad der er sket hvornår.

Det er også herinde, at der er mulighed for at slå synkroniseringen fra shoppen, hvis det ikke længere ønskes at denne shop skal lager synkroniseres

Tilknytning af 3 eller flere shops

1. Installer Stock Synchronization app’en i den shop der skal tilknyttes.
2. Åben app’en
3. Angiv url’en på en af de andre allerede synkroniserede shops
4. Send Forespørgsel
5. I den shop der blev sendt forespørgsel til – Accepter
6. Opdater app’en (F5) i den ny-tilknyttede shop
Nu er der tilknyttet endnu en shop i synkroniseringen.