Cookie pop-up løsninger og Google Consent Mode V2

VIGTIGT:

Dette er et uforpligtigende forslag til hvordan, du kan overholde loven om cookies. Vi er dog ikke advokater og det er dit eget ansvar, som ejer at en hjemmeside, at sikre at den overholder gældende lovgivning – inklusiv loven om cookies.

Lidt om cookies og loven

Cookies er en lille fil, der ligges hos brugeren, når man går ind på en hjemmeside. Via den, kan man holde styr på hvem den enkelte bruger er, på en hjemmeside. Dermed ved man for eksempel, hvilken indkøbskurv der hører til hvem, hvilke sider man besøger m.v.

En webshop kan ikke fungere optimalt uden cookies. Der er ganske vist en undtagelse i vejledningen til cookieloven omkring indkøbskurve, men en webshop har også andre cookies (f.eks. har næsten alle cookies til integration med Google Analytics). Du kan derfor som udgangspunkt ikke forvente, at være undtaget fra at skulle oplyse om cookies, selvom du har en webshop.

Cookies kan dog også bruges til at “spore” folks færden rundt på nettet og for eksempel tilpasse budskaber mellem flere hjemmesider.

I EU er man tilsyneladende meget bekymret om borgernes privatliv ved brug af cookies. Derfor loven om cookies.

EU’s cookielov handler meget kort fortalt om, at du skal vise information om cookies. Det kan du læse mere om hos Erhvervsstyrelsen her samt på deres side nye forretningsmodeller her.

10. december 2019 er der kommet denne bekendtgørelse. Som vi læser den, præciserer den at en hjemmeside der alene har funktions-cookies (hvad der er i indkøbskurv og lign) ikke behøver samtykke fra besøgende omkring cookies.

Google Consent Mode V2

Den nye lovgivning om digitale markeder (Digital Markets Act, DMA) i EU, som bliver implementeret fra marts 2024, kræver, at Google og andre store virksomheder, der fungerer som gatekeepere, indhenter passende godkendelse fra brugerne af deres såkaldte ‘vigtige platformstjenester’.

Google har godkendt en række udbydere til dette i forhold til annoncering hos dem til brug for remarketing m.v. De to mest benyttede i Danmark har vi nævnt i næste afsnit.

Webinar – Consent Mode v2 med Tag Manager

I dette webinar på LinkedIn er der en god gennemgang af hvordan Consent Mode v2 sættes op med Google Tag Manager og Cookieinformation.com som cookie pop-up løsning.

Forslag til cookie-løsninger

Indsæt kode fra cookieløsning

Uanset hvilken løsning du vælger, vil du få noget kode som skal sættes ind i din side. Det kan du gøre via ‘Øvrige integrationer’ som du kan læse mere om her eller Google Tagmanager.

Her eksempel på kode indsat fra cookieinformation.com (tag altid den aktuelle kode fra cookieinformation – nedenstående er måske ikke længere aktuel når du læser dette):